Gezondheid - Norfolk Kennel Xenofon

Ga naar de inhoud

Gezondheid
De Norfolk Terriër is in zijn algemeenheid een gezond ras; de rasvereniging voert op regelmatige basis gezondheidsonderzoeken uit en hier komen geen significante problemen uit naar voren.

De Norfolk Terriër Club Nederland hanteert het fokreglement van De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en haar eigen fokreglement

De fokkers die vermeld staan op de fokkerspagina houden zich aan het fokreglement van de Norfolk Terriër Club Nederland. Buitenlandse fokkers fokken volgens de regels van het betreffende land.

Als vereniging houden wij nauwlettend de vinger aan de pols betreffende de gezondheid van de Norfolk Terriër in Nederland en zullen als daar aanleiding toe is adequate maatregelen nemen in nauw overleg met onze fokkers.
Ook wij volgen de regels van de Raad van Beheer
en van de Norfolk Terriër club Nederland.
Bron NTCN.

Terug naar de inhoud